Poznaj koncepcję renowacji terenu   pasa montażowego po budowiegazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tłocznia Rembelszczyzna – Elektrociepłownia Żerań