Tworzymy koncepcję renowacji terenu   pasa montażowego po budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tłocznia Rembelszczyzna – Elektrociepłownia Żerań