Poznaj koncepcję renowacji pasa montażowego po budowie gazociągu Rembelszczyzna - EC Żerań

Wspólnie zaplanowaliśmy tereny nad Kanałem Żerańskim!

Dziękujemy za udział w konsultacjach poświęconych wypracowaniu koncepcji renowacji pasa montażowego po budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tłocznia Rembelszczyzna - Elektrociepłownia Żerań na odcinku 10 km. W warsztatach i spacerach wzięło udział łącznie ponad 500 osób!

Warsztaty

ODCINEK I
od EC Żerań do mostu na ul. Marywilskiej

Data warsztatu: 18.11.2017 (Saturday) godz. 14:00-16:00

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza, ul. Leszczynowa 5

ODCINEK II
od mostu na ul. Marywilskiej do mostu na ul. Białołęckiej

Data warsztatu: 18.11.2017 (Saturday) godz. 10:00-12:00

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza, ul. Leszczynowa 5

ODCINEK III i IV
od mostu na ul. Białołęckiej do Tłoczni Gazu Rembelszczyzna

Data warsztatu: 17.11.2017 (Friday) godz. 18:00-20:00

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Kobiałka 49

ODCINEK I
od EC Żerań do mostu na ul. Marywilskiej

Data warsztatu: 13.10.2017 (Friday) godz. 18:00-20:00

Miejsce spotkania: Żłobek Miejski nr 58, ul. Krzyżówki 24

ODCINEK II
od mostu na ul. Marywilskiej do mostu na ul. Białołęckiej

Data warsztatu: 14.10.2017 (Saturday) godz. 10:00-12:00

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10

ODCINEK III i IV
od mostu na ul. Białołęckiej do Tłoczni Gazu Rembelszczyzna

Data warsztatu: 14.10.2017 (Saturday) godz. 14:00-16:00

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Kobiałka 49

Spacery

ODCINEK I
od EC Żerań do mostu na ul. Marywilskiej

Data spaceru: 15.10.2017 (Sunday) godz. 10:00-12:00

Punkt zbiórki: róg ul. Krzyżówki i Anastazego Kowalczyka (zbiórka na parkingu)

ODCINEK II i III
od mostu na ul. Marywilskiej do mostu na ul. Kobiałka

Data spaceru: 15.10.2017 (Sunday) godz. 14:00-16:00

Punkt zbiórki: zejście z mostu na ul. Białołęckiej (przy ul. Płochocińskiej)

ODCINEK IV
od mostu na ul. Kobiałka do Tłoczni Gazu Rembelszczyzna

Data spaceru: 15.10.2017 (Sunday) godz. 10:00-12:00

Punkt zbiórki: zejście z mostu na ul. Kobiałka (w stronę ul. Płochocińskiej)

Zdjecia ©2017 Google,DigitalGlobe,Dane mapy ©2017 Google
Zdjecia ©2017 Google,DigitalGlobe,Dane mapy ©2017 Google

Geoankieta

Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili geoankietę dotyczącą renowacji terenu pasa montażowego po budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tłocznia Rembelszczyzna – Elektrociepłownia Żerań wzdłuż Kanału Żerańskiego. 

Opinie oraz potrzeby mieszkańców i użytkowników terenów nad Kanałem Żerańskim zgłoszone w geoankiecie zostały ujęte w koncepcji zagospodarowania terenu po budowie gazociągu.

By Esssem (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Esssem (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Inwestycja

Inwestycją główną jest budowa bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Żerań, do obsługi którego niezbędne jest zbudowanie gazociągu z Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie wzdłuż Kanału Żerańskiego. Odpowiedzialnym za budowę gazociągu jest GAZ-SYSTEM S.A. Celami projektu są: podniesienie sprawności energetycznej i ekonomicznej EC Żerań, poprawa zasilania energetycznego dla M.st. Warszawy, poprawa jakości powietrza (zmniejszenie emisji pyłów EC Żerań o 63%). Prace prowadzone będą na odcinku ok. 10 km, z czego na terenie dzielnicy Białołęka (9 km) oraz gminy Nieporęt (1km) (zobacz przebieg trasy). Inwestycja będzie polegać na umieszczeniu na głębokości 1,5 m rury przesyłowej, a następnie rekultywacja miejsca budowy, w tym odtworzenie elementów małej architektury i nasadzenia drzew. W trakcie prac prowadzony będzie nadzór przyrodniczy. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2019. Gazociąg jest niezbędny do uruchomienia nowych urządzeń w Elektrociepłowni Żerań, które podniosą poziom bezpieczeństwa energetycznego dla m.st. Warszawy.

GAZ-SYSTEM S.A.

By Esssem (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
By Esssem (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

Działania

Celem prowadzonych konsultacji społecznych było poznanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej oraz wypracowanie wspólnego pomysłu na renowację przestrzeni w obszarze pasa montażowego po budowie gazociągu. Konsultacje społeczne składały się z kilku etapów, w tym: badań społecznych, geoankiety, spotkań warsztatowych oraz spacerów badawczych.

Spotkania i spacery służyły poznaniu oczekiwań związanych z obszarem objętym projektem. Każdy z uczestników mógł zgłosić swoje opinie i pomysły. W efekcie wspólnych prac powstała koncepcja renowacji pasa montażowego budowy gazociągu relacji tłocznia Rembelszczyzna – EC Żerań.

Utila EU-consult

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie wysłuchamy Państwa sugestii, uwag oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza 578
05-126 Nieporęt
+48 22 767 08 01